ရွည္လ်ားေသာ Blog ပုိ႔စ္ ကို Scroll bar ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း

<div id="wrapper" style="width: 750px; height: 600px; overflow-y: scroll; scrollbar-arrow-color:blue; scrollbar-face-color: #e7e7e7; scrollbar-3dlight-color: #a0a0a0; scrollbar-darkshadow-color:#888888; background-image: url(http://i47.tinypic.com/21k9yra.jpg); font-size:10pt; font-weight:bold">


------- ဒီမွာ ပုိ႔စ္ စာသားေတြ၊ ပံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ------------

</div>


ဥပမာ ၾကည့္ရန္